Webdesign by Frowein & Team GmbH Köln
Tandheelkundige implantatie - Assistentie

Chirurgische ingreep

De chirurgische ingreep kan uiteenlopende procedures omvatten, van een minimaal invasieve ingreep tot het oplichten van een flap tandvlees om het bot op de betreffende plaats bloot te leggen.

Bij het voorbereiden van de plaatsing van het implantaat wordt een reeks boortjes van oplopende doorsnede gebruikt. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van verzinkboren en botdraadtaps, naargelang voorkeur en/of botkwaliteit.

Bij uitvoering van de implantatie in het ziekenhuis moet de voorbereiding van de operatiekamer en het medisch personeel voldoen aan de daar geldende regels.

Het is aan te bevelen om tijdens de ingreep te beschikken over een steriele en een niet-steriele assistent.

Het voorboren van het bot moet worden uitgevoerd onder ruim spoelen met zoutoplossing of steriel water om oververhitting te voorkomen.

Als bij de plaatsing van het implantaat een stent wordt gebruikt, is het verstandig de sterilisatieprocedure van de fabrikant te volgen.

De Neoss System Drilling Guide geeft de volgorde voor het voorboren aan. Indien gewenst of nodig in verband met de botkwaliteit kan van deze richtlijnen worden afgeweken. Daarom wordt aanbevolen extra componenten alleen uit de verpakkingen te halen wanneer de chirurg daarom vraagt.